آیا از نشریه ی ندای بردسکن رضایت دارید؟
(53.16%) 302
بلی
(38.20%) 217
خیر
(8.626%) 49
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 568